Frontpage 2019-12-06T14:28:41+00:00

Teknologi til en renere fremtid!

Produkter & tjenester

Vi utvikler en ny separasjonsteknologi som er egnet for å ta ut mindre forurensninger i flytende løsninger. Vi har utviklet teknologien siden 2013, og har meget gode resultater i flere forskjellige bruksområder, inkludert olje fra vann og tungmetaller fra saltløsninger.

Vi satser på å utvikle teknologien for å gjøre den konkurransedyktig også i industrielle applikasjoner, og våre resultater frem til nå viser en veldig gode separasjoner og resultat.

Vi ser alltid på nye områder eller bransjer der teknologien vår kan utvikles videre, og vi ser for øyeblikket på å rense giftig avfall og aske fra forbrenningsovner.

Hvis du eller din bedrift har noen utfordringer eller tilfeller der rensing eller forurensningsreduksjon er nødvendig, ikke nøl med å kontakte oss for å høre mer om oss og vår teknologi!

Våre ingeniører har lang erfaring fra prosessindustrien innen flere forskjellige bransjer, alt fra offshore olje og gass, metallurgisk industri til offentlig håndtering av avløpsvann. Dette gir oss et bredt spekter av kompetanse, og vi tror at dette gir oss en unik mulighet til å tilpasse seg flere prosesstekniske applikasjoner.

Vi kan utføre en rekke prosess-simuleringsoppgaver på forespørsel. Vi har erfaring med prosess-simulering fra både mindre til mer komplekse prosesser, og vi bruker front-end simuleringsverktøy som Aspen Hysys i vårt arbeid. Resultatene fra simuleringene kan brukes til dimensjonering av rør og utstyr i tillegg til overordnet anleggsdesign.

Noen eksempler på oppgaver og applikasjoner der vi kan gi kompetanse er følgende:

 • Varmeintegrasjon
 • Prosessanleggs-simuleringer
 • Avgassing
 • Oppvarming eller kjølesystem
 • Rør og utstyr dimensjonering
 • Væskestrøm overveielser

Vår forretnings-modell bygger på innovasjon og utvikling av ny teknologi i verdensklasse, og vi har jobbet med praktiske og teoretiske utfordringer siden OiW ble grunnlagt. Dette har gitt oss lang erfaring med å gjennomføre innovasjons-prosjekter innen prosessteknikk og vannbehandling på et begrenset budsjett.

Vår innovasjons-modell bygger på LEAN-prinsippene der vi streber for å få så mye informasjon som mulig tidlig med så liten innsats som mulig. Å identifisere og skaffe seg så viktig informasjon tidlig gjør at vi kan justere konseptet for å maksimere utfallet fra prosjektet. Vi bruker disse teknikkene både i våre interne utviklingsprosjekter og i våre prosjekter med kunder, og vi har veldig gode erfaringer fra det.

I tillegg til våre interne prosjekter vedrørende f.eks. forurensnings og rengjøring, har vi bistått i prosjekter med gjennomførelse av hele prosjekter for våre kunder, inkludert utvikling av ny teknologi. Våre eksterne utviklingsprosjekter går fra utviklingen av en mobilkjøring for testing av ventiler in situ for et større oljeselskap til å utvikle en revolusjonerende teknikk for lufting av CO2 fra brønnvann i fiskeanlegg.

Vi har tilgang til laboratorier på begge kontorene våre, og vi kan utføre hele prosjektets omfang, samt bidra til å identifisere utfordringer og muligheter i din spesifikke applikasjon.

Våre senioringeniører har erfaring fra å styre prosjekter i flere forskjellige virksomheter, og kan hjelpe deg med å styre prosjektet eller bestemte deler av prosjektet.

Vår portefølje strekker seg fra etablering av lager til store selskaper til installasjon av effektmålere for kraftselskaper, samt styring av produksjon av trykkbeholdere. Vi har spesialkompetanse innen HMS-arbeid, Hazids og Hazops, og har gjort forretninger både i inn-og utland.

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål angående våre kompetanse eller erfaring, eller hvis du har et prosjekt å utføre!

Våre ingeniører har lang erfaring blant annet fra olje og gass offshore, metallurgisk industri, vannbehandling, vannkraft, kjemiske laboratorier og mye mer. Noen av de tekniske oppgavene vi kan utføre for virksomheten din er:

 • Vannbehandling
 • Mekanisk design
 • Prosessdesign
 • Rør og utstyr dimensjonering
 • Produksjons-kjemi
 • Forundersøkelser
 • Væskekonstruksjon
 • Produksjons tegning og oppfølging
 • HAZID / Hazop
 • 3D modellering
 • Skjematisk tegning

LØSNINGER SOM BEDRER FREMTIDEN

Vi tilbyr tjenester som tradisjonell prosess ingeniører til front-end innovasjons-tjenester. Vårt hovedfokus er innovasjon, og vi tar sikte på å utvikle verdensledende separasjons- og vannbehandlingsløsninger innen flere applikasjoner.

VÅRT FOKUS

OiW har et høyt fokus på lønnsomme prosjekter som bidrar til å redusere miljømessig fotavtrykk. Vår hovedkompetanse er vannbehandling og prosessteknologi innen flere forskjellige bransjer.

Intelligente løsninger innen vannbehandling og prosessindustri!