Deponi eller Teknologi?

//Deponi eller Teknologi?

Deponi eller Teknologi?

Deponi eller Teknologi?

Alternativet til deponi er bærekraftig industri.

En konsekvensutredningen ble nylig utført av NOAH AS i forbindelse med deponi i Dalen gruve for behandlet uorganisk farlig avfall, 20170010-PLAN-RAP-001, 4. september 2018 /00. Her bekrefter NOAH AS, som står for rapporten, de mengdene av tungmetaller og avfallsstoffer:

Disse kan renses med eksisterende og pågående utvikling av renseteknologi kan gjøre det mulig å nyttiggjøre disse stoffene. Dette gir en stor miljøgevinst.

2018-10-18T11:49:55+02:00